Share plugin Fixed TOC – table of contents for WordPress sạch 100%

Fixed TOC – table of contents for WordPress là plugin WordPress cực kỳ tốt, nó tự động lấy tiêu đề trong bài viết của bạn để tạo mục lục, mục lục này được cố định trong phần hiển thị của trang. Người dùng có thể tìm thấy những gì họ muốn nhanh hơn. Có lợi … Đọc tiếp Share plugin Fixed TOC – table of contents for WordPress sạch 100%